1555

Νομοθεσία και Κανονιστική Συμμόρφωση

Με τον Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α 30/22.02.2018) ιδρύθηκε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ.). Ο ΟΠΕΚΑ συνιστά μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. χορηγεί προνοιακές παροχές, επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις για την στήριξη και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού καθώς και αναλαμβάνει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές. Ο Οργανισμός συνιστά μια ενιαία αρχή πληρωμών προνοιακών επιδομάτων και παροχών. Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες και οι παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Καθορισμός της διαδικασίας κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ  και άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων των οργάνων του με ηλεκτρονικά μέσα).

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου) ορίζεται η κυρία Μαριάννα Γριμάνη, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ/ Διοικητικού και Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΟΠΕΚΑ), έως ότου πληρωθεί η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Γριμάνη Μαριάννα
(για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, ν.4990/2022)
τηλ.:
2131519207
email:
m.grimani@opeka.gr

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο