Αγροτική Εστία:

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για δικαιούχους ΛΑΕ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ποιοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα;


α) Οι συνταξιούχοι του e- ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

γ) Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους ανά κατηγορία προγράμματος αναφέρονται, στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, Δελτίο Τύπου.

 

Πώς και πότε υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;

 

Από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 στα ΚΕΠ όλης της χώρας για όλα τα προγράμματα, με εξαίρεση το Παιδικό Κατασκηνωτικό για το οποίο η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής γίνεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) από 23 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τρίτη 07 Ιουνίου 2022.

 

 

      ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Είμαι ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ–ΟΓΑ. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ένταξής μου στο Μητρώο των δυνάμει δικαιούχων του ΛΑΕ;

 

 • Συμπεριλαμβάνεστε στο Μητρώο του 2022, εφόσον έχετε εξοφλήσει τις ασφαλιστικές σας εισφορές που αφορούν το έτος 2021 ή έχετε ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες εισφορές και πληρούνται οι όροι της ρύθμισης.
 • Μία επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων είναι να έχετε και ασφαλιστική ικανότητα, ενεργή, που απορρέει από την ασφάλισή σας στον ΟΓΑ .
 • Τα μέλη της οικογένειάς σας, για να συμμετέχουν, πρέπει να έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από εσάς ως δικαιούχο του ΛΑΕ.
 • Αν δεν έχετε συμπεριληφθεί στο Μητρώο, σημαίνει ότι:
 • είτε οφείλετε εισφορές στον e-ΕΦΚΑ – ΟΓΑ,
 • είτε ότι έχετε ασφαλιστική ικανότητα από άλλα ταμεία  (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ) γιατί έχετε παράλληλη ή περιστασιακή απασχόληση σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Οι δικαιούχοι ΛΑΕ καταβάλλουν εισφορά υπέρ ΛΑΕ που αποτυπώνεται και στο μηνιαίο εκκαθαριστικό του e-ΕΦΚΑ.

 

 

Το ΚΕΠ ή ο e-ΕΦΚΑ με ενημέρωσαν ότι έχω ασφαλιστική ενημερότητα. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνομαι στο Μητρώο και δεν μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;

 

Το μητρώο δικαιούχων ασφαλισμένων δημιουργήθηκε εφέτος από την αρμόδια υπηρεσία στις 04/05/2022. Συνεπώς συμπεριλαμβάνονται:

 • όσοι έχουν εξοφλήσει τις εισφορές του 2021 ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλόμενες εισφορές μέχρι την ημερομηνία αυτή
 • έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ και
 • έχουν κράτηση υπέρ ΛΑΕ.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή εξόφληση μετά τις 04/05/2022 δεν αποτυπώνεται, ούτε μπορεί να ληφθεί υπόψη ώστε να ενταχθείτε εκ των υστέρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, όταν κατά την αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντα δεν εμφανίζεται ο αριθμός ΑΜΚΑ ή ο αριθμός Μητρώου, σημαίνει ότι δεν συμπεριλαμβάνεστε στο Μητρώο δικαιούχων, γιατί δεν πληροίτε τις ως άνω απαιτούμενες προϋποθέσεις .

      

Ειδικά για τα ΚΕΠ που έχουν πλέον δυνατότητα έκδοσης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ο ασφαλισμένος μπορεί να εμφανίζεται ως ενήμερος την ημέρα που προσέρχεται στα ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης, αλλά εάν η εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών του έλαβε χώρα μετά τις 04/05/2022, ο ασφαλισμένος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο και δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί εκ των υστέρων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Όταν απευθύνεστε στον e-ΕΦΚΑ δεν θα ρωτάτε γιατί δεν συμπεριλαμβάνεστε στα Προγράμματα του ΟΠΕΚΑ, καθώς θα σας παραπέμπουν (ορθά) στον ΟΠΕΚΑ. Οι ερωτήσεις σας θα πρέπει να αφορούν:

 • ΤΥΧΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ μέχρι 04/05/2022

π.χ. ανεξόφλητες μηνιαίες εισφορές του 2021 ή και οφειλές προηγούμενων ετών εκτός ρύθμισης, οφειλές από προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν από καθυστέρηση εξόφλησης οφειλόμενων εισφορών του 2021 κλπ.

 • ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΑΕ
 • ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ή ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ.

 

Είμαι συνταξιούχος ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και δεν συμπεριλαμβάνομαι στο Μητρώο των δυνάμει δικαιούχων του ΛΑΕ. Γιατί;

 

 • Εάν η καταβολή της σύνταξής σας έχει τεθεί σε αναστολή από το μήνα Μάιο του 2022 ή διεκόπη το μήνα αυτό ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεστε στο Μητρώο δικαιούχων.
 • Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχει ακόμα εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης ΔΕΝ είστε δικαιούχος προγραμμάτων ΛΑΕ μέχρι να καταστείτε συνταξιούχος.