Αγροτική Εστία:

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για δικαιούχους ΛΑΕ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ποιοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα;


α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους (2022) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

γ) Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους ανά κατηγορία προγράμματος αναφέρονται, στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, Δελτίο Τύπου.

 

Πώς και πότε υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;

 

Από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 στα ΚΕΠ όλης της χώρας για όλα τα προγράμματα, με εξαίρεση το Παιδικό Κατασκηνωτικό για το οποίο η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής γίνεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) από 6 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

 

 

      ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Α. Eίμαι ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ). Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξής μου στο Μητρώο των δυνάμει δικαιούχων του ΛΑΕ; 

 • Συμπεριλαμβάνεστε στο Μητρώο του 2023, εφόσον τον 05/2023 έχετε μοναδική ιδιότητα ΟΓΑ και δεν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτός ρύθμισης > 100 ευρώ, από εισφορές έως 31/12/2022.
 • Επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ασφαλιστική  ικανότητα, ενεργή,  που απορρέει από την ασφάλισή σας στον ΟΓΑ.

  Αν δεν έχετε συμπεριληφθεί στο Μητρώο, σημαίνει ότι :

  • έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτός ρύθμισης > 100 ευρώ από εισφορές έως 31/12/2022 ή

  • έχετε ιδιότητα ΟΓΑ , αλλά είσαστε παράλληλα μισθωτοί (αναστολη ειδ/ρίων) ή

  • έχετε άλλη ιδιότητα μη μισθωτού ή

  • δεν έχετε καμία ενεργή εισφορά στο έτος 2022 με μοναδική ιδιότητα ΟΓΑ.

  • Τα μέλη της οικογένειάς σας επίσης, για να συμμετάσχουν , πρέπει να έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από εσάς ,ως δικαιούχο του ΛΑΕ.

  • Οι δικαιούχοι ΛΑΕ καταβάλλουν εισφορά υπέρ ΛΑΕ που αποτυπώνεται και στο μηνιαίο εκκαθαριστικό του e-ΕΦΚΑ.

  Β. Είμαι συνταξιούχος e– ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και δεν συμπεριλαμβάνομαι στο Μητρώο των δυνάμει δικαιούχων του ΛΑΕ

  • Εάν η καταβολή της σύνταξής σας έχει τεθεί σε αναστολή από το μήνα Μάιο του 2023 ή διεκόπη το μήνα αυτό ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεστε στο Μητρώο δικαιούχων.

  • Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχει ακόμα εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης ΔΕΝ είστε δικαιούχος προγραμμάτων ΛΑΕ μέχρι να καταστείτε συνταξιούχος.