Αγροτική Εστία:
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ, στην προσπάθειά του να διευκολύνει τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού παραθέτει ορισμένες πληροφορίες – επισημάνσεις για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των αιτήσεων των επιχειρηματιών και των δικαιούχων. Παράλληλα παραθέτει σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων ειδικότερα για τους επιχειρηματίες προκειμένου να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία υποδοχής και διαχείρισης των κοινωνικών τουριστών.

 

Αγαπητοί επιχειρηματίες,  προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρωμή σας από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα πρέπει στο σχετικό έντυπο – Δελτίο Τουρισμού –  μεταξύ άλλων να έχει συμπληρωθεί:

α) το πεδίο: βεβαίωση διαμονής δικαιούχου

β) το συνολικό ποσό επιδότησης  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ/ανά δελτίο

γ) να υφίσταται η υπογραφή του δικαιούχου δίπλα στη σφραγίδα του ΚΕΠ, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.

δ) η υπογραφή του δικαιούχου να υπάρχει δίπλα στη σφραγίδα της επιχείρησης.

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε υπόδειγμα δελτίου κοινωνικού τουρισμού

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α) Τι πρέπει να ελέγχω με την άφιξη  του δικαιούχου ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στο κατάλυμά μου

 

  1. Αν το δελτίο που προσκομίζει ο δικαιούχος αφορά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2021
  2. Αν είναι ορθά τα στοιχεία του καταλύματος που αναγράφονται στο δελτίο που εκδόθηκε από το ΚΕΠ.
  3. Τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου. ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.Ο επιχειρηματίας οφείλει να δέχεται τον δικαιούχο στο κατάλυμά του μόνον  εφόσον διαπιστώσει  ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς  του  ταυτίζονται  με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο  κοινωνικού τουρισμού.
  4. Τα δελτία των δικαιούχων τα οποία πρέπει να φέρουν εκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και την υπογραφή του Προέδρου  της Διαχειριστικής Επιτροπής του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
  5. Την στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠκαι την υπογραφή – σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου του ΚΕΠ.
  6. Την υπογραφή του δικαιούχουκατά την παραλαβή του δελτίου από το ΚΕΠ.
  7. Την υπογραφή του δικαιούχου  κατά την αποχώρηση του στο από το κατάλυμα.

 

Β) H «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» πάνω στο δελτίο και στην αίτηση συμμετοχής του καταλύματός μου στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ πως συμπληρώνεται;

 

Θα πρέπει να συμπληρώνεται  με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται  στη Βεβαίωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικών και μη Προσώπων της αρμόδιας ΔΟΥ σε πλήρη αντιστοιχία με την σφραγίδα και την υπογραφή της επιχείρησης πάνω στο δελτίο.

 

Γ) Τι κάνω αν διαπιστώσω ότι το δελτίο δεν έχει την επωνυμία του δικού μου καταλύματος;

 

Αν το δελτίο έχει εκδοθεί για άλλο κατάλυμα, ο επιχειρηματίας πρέπει εγκαίρως να ζητήσει από το δικαιούχο να ακυρώσει το δελτίο στο πλησιέστερο ΚΕΠ και να εκδώσει νέο με την ορθή επωνυμία του καταλύματος Στην αντίθετη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η επιδότηση του δελτίου.

Δ) Mε ποιο τρόπο ενημερώνω το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα (Αναγγελία άφιξης);

 

Ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωστοποιεί την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα στη διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή  εντός 48 ωρών από την άφιξη του σε αυτό. Μετά την παρέλευση του 48ώρου η εφαρμογή δεν θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης  για αναγγελίες άφιξης.

 

Ε) Τι κάνω σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις;

 

Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις από τις αναγγελθείσες, ο υπεύθυνος του καταλύματος υποχρεούται να διορθώσει άμεσα τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στη σχετική εφαρμογή.

ΠροσοχήΗ ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει μόνο μία (1) φορά διόρθωση του αριθμού διανυκτερεύσεων.

 

Ζ) Τι κάνω στην περίπτωση που προσέλθει ο δικαιούχος, αλλά δεν επιθυμεί να διαμείνει στο κατάλυμα;

 

Δεν προβαίνετε σε αναγγελία άφιξης στη διαδικτυακή εφαρμογή και επιστρέφετε το δελτίο στο δικαιούχο ασυμπλήρωτο.

 

Η) Σε περίπτωση που έχω τεχνικό πρόβλημα με το διαδίκτυο (δεν έχω internet, διακοπή ρεύματος) ή προκύψει άλλο τεχνικό πρόβλημα τι κάνω;

 

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της εφαρμογής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ο επιχειρηματίας  οφείλει να καταχωρήσει τις ορθές ημερομηνίες άφιξης την πρώτη εργάσιμη μέρα που η εφαρμογή θα είναι ξανά ενεργή. Σε κάθε περίπτωση θα αναρτάται στην εφαρμογή σχετική ανακοίνωση με οδηγίες.

 

Θ) Αν  δεν  καταφέρω  να  κάνω  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ τι εναλλακτικές λύσεις έχω;

 

Αναγγελίες άφιξης με κάθε πρόσφορο μέσω ( Fax ή μέσω e-mail:agrotiki estia@opeka.gr) εντός 48 ωρών από την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα, θα γίνονται δεκτές μόνον στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο (π.χ. όταν αποδεδειγμένα η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το κατάλυμα δεν έχει πρόσβαση internet, τεχνική βλάβη κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το σχετικό Υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στη διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή  και αποστέλλεται στο Fax της Υπηρεσίας μας (210 – 3841602) ή e- mail:agrotiki estia@opeka.gr

 

 Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ

  

Ι) Πώς θα κάνω την αίτηση επιδότησης για το έτος 2020  ;

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ΤΟΥ 2020 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση: www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies → ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Έντυπα»  

 

Κάθε επιχειρηματίας που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης για τα προγράμματα του έτους 2020 θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα των αιτήσεων με τα ίδια στοιχεία (username και password) που είχε για την εισαγωγή του στην εφαρμογή της αίτησης συμμετοχής κατά το έτος 2020 και για το αντίστοιχο έτος, επιλέγοντας το «Είδος επιχείρησης» του και το «Έτος Επιδότησης» για το οποίο θα υποβάλλει την αίτηση.

 

Αφού συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης , οριστικοποιεί  την υποβολή της.

Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται  (ΠΡΟΒΟΛΗ → ΕΚΤΥΠΩΣΗ) και αφού  σφραγιστεί και υπογραφεί από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, αποστέλλεται ταχυδρομικά  στον ΟΠΕΚΑ, μαζί με τα προβλεπόμενα έντυπα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στους αντίστοιχους όρους  για το κάθε πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr → Αγροτική Εστία → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

.

  • Σε περίπτωση που επιχειρηματίας συμμετείχε στο πρόγραμμα με περισσότερα από ένα υποκαταστήματα , τότε θα πρέπει να υποβάλει χωριστές αιτήσεις επιδότησης που υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Σημειώνουμε ότι οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα ζητηθούν κατά το στάδιο της εξόφλησης της επιδότησης από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.

  

Για την υποβολή αιτήσεων  επιδότησης για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ  έτους  2021-2022,  ισχύει  η ίδια διαδικασία .