Αγροτική Εστία:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

(ΝΕΟ) Κληρωθέντες δικαιούχοι προγραμμάτων ΛΑΕ 2023, πατήστε εδώ

Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2023

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού (Κοινωνικού Τουρισμού)

Καταχώρηση κράτησης δωματίου 2023

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) μόνο διαμονή

Καταχώρηση κράτησης δωματίου 2023

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) Λούσεις

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού Β. Εύβοιας (πρόγραμμα έως 10 διανυκτερεύσεις- λούσεις)

Κατάλογος Βιβλιοπωλείων (Παροχή βιβλίων)

Κατάλογος Τουριστικών Γραφείων (Εκδρομικού Τουρισμού)

Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή θεάτρων)

Κατάλογος Παιδικών Θεάτρων (Παροχή θεάτρων)

Κατάλογος Θεάτρων Περιοδείες (Παροχή θεάτρων)

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Εκπτώσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έτους 2023  πατήστε Εδώ

Πίνακας εκπτώσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πατήστε Εδώ

 

 

 

—————————————————————————————————————–

(ΝΕΟ) Αποτελέσματα Δικαιούχων Παιδικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2023 πατήστε εδώ

(ΝΕΟ) Κατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων (Πρόγραμμα παιδικού Κατασκηνωτικού) 2023

—————————————————————————————————-

(ΝΕΟ) Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες – παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2023

Εφαρμογή υποβολής αίτησης καταλυμάτων  (για ιδιοκτήτες καταλυμάτων) 2023 πατήστε εδώ

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2023

Καταχώρηση κράτησης δωματίου 2023

Ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης (Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2023

Αναγγελία Άφιξης Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού (μέσω email μόνο για τεχνικούς λόγους)  2023

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2023

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2023

Αίτηση επιδότησης ιαματικών πηγών 2023

Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων 2023

Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις ιαματικών πηγών 2023

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχειρήσεων Ιαματικών πηγών 2023

Υπεύθυνη δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2023

Εφαρμογή υποβολής αίτησης  βιβλιοπωλείων (για ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων) 2023 πατήστε εδω

Γνωστοποίηση όρων Βιβλοπωλείων 2023

– Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις βιβλιοπωλείων 2023

Εφαρμογή συμβεβλημένων βιβλιοπωλείων  2023

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2023

Εφαρμογή υποβολής αίτησης  τουριστικών γραφείων (για ιδιοκτήτες) 2023 πατήστε εδώ

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού Προγράμματος 2023

Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων 2023

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2023

Αναγγελία εκδρομής μέσω email 2023 (σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος)

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2023

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2023 πατήστε εδώ

Γνωστοποίηση όρων Παιδικών Κατασκηνώσεων 2023

– Πρόσκληση επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων 2023

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2023

Αίτηση συμμετοχής Θεάτρων 2023 πατήστε εδώ

Γνωστοποίηση όρων Θεατρικών Επιχειρήσεων 2023

Πρόσκληση θεατρικών επιχειρήσεων 2023

Αίτηση Επιδότησης Θεατρικών Επιχειρήσεων 2023

——————————————————————————————————–

Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2022

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού (Κοινωνικού Τουρισμού)

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) μόνο διαμονή

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) Λούσεις

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού Β. Εύβοιας (πρόγραμμα έως 10 διανυκτερεύσεις- λούσεις)

Κατάλογος Βιβλιοπωλείων (Παροχή βιβλίων)

Κατάλογος Τουριστικών Γραφείων (Εκδρομικού Τουρισμού)

Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή θεάτρων)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2022

Ηλεκτρονική αναγγελεία άφιξης (Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2022

Αναγγελία Άφιξης Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού (μέσω email μόνο για τεχνικούς λόγους)  2022

Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2022

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2022

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2022

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2022

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2022

Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2022

Καταχώρηση κράτησης δωματίου 2022

Εκπτώσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έτους 2022  πατήστε Εδώ

Πίνακας εκπτώσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πατήστε Εδώ

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2022 (ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης) 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2022 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής τουριστικών γραφείων 2022

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος 2022

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2022

Έντυπο αναγγελίας (μέσω email) εκδρομής 2022

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2022

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2022 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2022

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2022

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2022

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2022

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2022 (έντυπα)

Αίτησης Συμμετοχής Θεάτρων έτους 2022

Όροι Θεατρικών Επιχειρήσεων 2022

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2022

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2022

(ΝΕΟ) Αποτελέσματα δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος ΛΑΕ 2022, πατήστε εδώ

Κατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων (Πρόγραμμα παιδικού Κατασκηνωτικού) 2022

Όροι παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2022

Πληροφορίες για δικαιούχους κατασκηνωτικού προγράμματος 2022

Αιτήσεις Δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2023

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2022

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2022

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2021

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2021

Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2021

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2021

Aναγγελία άφιξης (μέσω φαξ ή email) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2021

Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2021

Καταχώρηση κράτησης δωματίου

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2021 (ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης) 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2021 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής τουριστικών γραφείων 2021

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2021

Έντυπο αναγγελίας (μέσω email-fax) εκδρομής 2021

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2021

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2021 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2021

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2021

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2021

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2021 (έντυπα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Όροι Θεατρικών Επιχειρήσεων 2021

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2021

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021

Όροι παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2021

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2021

Αιτήσεις Δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2021

Φόρμα αναγγελίας άφιξης (μέσω φαξ) για το παιδικό κατασκηνωτικό έτους 2021

Έντυπο αίτησης Διαγραφής

Έντυπο αίτησης διαγραφής 2021

Κληρωθέντες δικαιούχοι προγραμμάτων ΛΑΕ 2021,πατήστε εδώ

(ΝΕΟ) Αποτελέσματα δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος ΛΑΕ 2021, πατήστε εδώ

Κατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων (Πρόγραμμα παιδικού Κατασκηνωτικού) 2021

Kατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων ανά Περιοχή

Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ – 2021

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού (Κοινωνικού Τουρισμού)

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός)  μόνο διαμονή

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) Λούσεις

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού Β. Εύβοιας (πρόγραμμα έως 10 διανυκτερεύσεις- λούσεις)

Κατάλογος Τουριστικών Γραφείων (Εκδρομικού Τουρισμού)

Κατάλογος Βιβλιοπωλείων (Παροχή Βιβλίων)

Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή Θεάτρων)

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Εκπτώσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έτους 2021  πατήστε Εδώ

Πίνακας εκπτώσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πατήστε Εδώ

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2020

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2020

Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2020

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2020

Aναγγελία άφιξης (μέσω φαξ) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2020

Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2020

Καταχώρηση κράτησης δωματίου

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2020 (ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης) 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής τουριστικών γραφείων 2020

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2020

Έντυπο αναγγελίας εκδρομής

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2020

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2020

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2020

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2020

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2020 (έντυπα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΩΝ 2020

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2020

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020

Γνωστοποίηση όρων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2020

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2020

Φόρμα αναγγελίας άφιξης (μέσω φαξ) για το παιδικό κατασκηνωτικό έτους 2020

Αιτήσεις Δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος πατήστε εδώ

Αποτελέσματα Δικαιούχων παιδικών κατασκηνώσεων έτους 2020 πατήστε εδώ