Αγροτική Εστία:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες – παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2020

Εφαρμογή υποβολής αίτησης καταλυμάτων  (για ιδιοκτήτες καταλυμάτων)

Εφαρμογή υποβολής αίτησης  βιβλιοπωλείων (για ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων)

Εφαρμογή υποβολής αίτησης  τουριστικών γραφείων (για ιδιοκτήτες)

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων

 

(ΝΕΟ) ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕ 2020 πατήστε εδώ

(ΝΕΟ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕ 2020 πατήστε εδώ

Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ – 2020

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού (Κοινωνικού Τουρισμού)

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός)

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) Λούσεις

Κατάλογος Τουριστικών Γραφείων (Εκδρομικού Τουρισμού)

Κατάλογος Βιβλιοπωλείων (Παροχή Βιβλίων)

Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή Θεάτρων)

Κατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων (Πρόγραμμα παιδικού Κατασκηνωτικού)

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Εκπτώσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έτους 2020  πατήστε Εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
ΝΕΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Από  27-01-2021  και εφεξής,  η αίτηση επιδότησης  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια εκτυπώνεται και αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΑ , μαζί με τα λοιπά  προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνουμε ότι, αφορά  σε αιτήσεις  που θα υποβληθούν από 27-01-2021 και  μετά,  και  όχι σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί  πριν την ανάρτηση της εφαρμογής.

 


 


Πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2020

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2020

Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2020

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2020

Aναγγελία άφιξης (μέσω φαξ) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2020

Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2020

Καταχώρηση κράτησης δωματίου

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2020 (ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης) 

 

Πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2019 (Όροι & έντυπα επιδότησης)

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2019

Έντυπο αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2019

Έντυπο αίτησης επιδότησης 2019 (ιαματικός τουρισμός)

Έντυπο αίτησης επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου 2019 (ιαματικός τουρισμός / για παροχή λούσεων)

 

 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής τουριστικών γραφείων 2020

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2020

Έντυπο αναγγελίας εκδρομής

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2020

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2019  (Όροι & έντυπα επιδότησης)

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος  2019

Έντυπο αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2019

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2019

 

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2020

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2020

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2020

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2019  (Όροι & έντυπα επιδότησης)

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2019

Έντυπο αίτησης επιδότησης βιλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2019

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2019

 

 

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2020 (έντυπα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΩΝ 2020

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2020

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2019  (έντυπο επιδότησης)

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2019

 

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020

Γνωστοποίηση όρων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2020

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2020

Φόρμα αναγγελίας άφιξης (μέσω φαξ) για το παιδικό κατασκηνωτικό έτους 2020

Αιτήσεις Δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος πατήστε εδώ

Αποτελέσματα Δικαιούχων παιδικών κατασκηνώσεων έτους 2020 πατήστε εδώ