Αγροτική Εστία:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες – παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021

 

Εφαρμογή υποβολής αίτησης καταλυμάτων  (για ιδιοκτήτες καταλυμάτων) 2021

Εφαρμογή υποβολής αίτησης  βιβλιοπωλείων (για ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων) 2021

Εφαρμογή υποβολής αίτησης  τουριστικών γραφείων (για ιδιοκτήτες) 2021

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2021

 

ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕ 2021 πατήστε εδώ

(ΝΕΟ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕ 2021 πατήστε εδώ

Κατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων (Πρόγραμμα παιδικού Κατασκηνωτικού) 2021

Kατάλογος Παιδικών Κατασκηνώσεων ανά Περιοχή

Κατάλογοι Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ – 2021

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού (Κοινωνικού Τουρισμού)

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός)  μόνο διαμονή

Κατάλογος Καταλυμάτων Ιαματικού (Ιαματικός Τουρισμός) Λούσεις

Κατάλογος Καταλυμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού Β. Εύβοιας (πρόγραμμα έως 10 διανυκτερεύσεις- λούσεις)

Κατάλογος Τουριστικών Γραφείων (Εκδρομικού Τουρισμού)

Κατάλογος Βιβλιοπωλείων (Παροχή Βιβλίων)

Κατάλογος Θεάτρων (Παροχή Θεάτρων)

 

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Καταχώρηση Κράτησης Δωματίου

Εκπτώσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έτους 2021  πατήστε Εδώ

Πίνακας εκπτώσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς πατήστε Εδώ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

 

 


 


Πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2021 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2021

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2021

Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2021

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2021

Aναγγελία άφιξης (μέσω φαξ ή email) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2021

Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2021

Καταχώρηση κράτησης δωματίου

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2021 (ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης) 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2021 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής τουριστικών γραφείων 2021

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2021

Έντυπο αναγγελίας (μέσω email-fax) εκδρομής 2021

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2021

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2021 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2021

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2021

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2021

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2021 (έντυπα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Όροι Θεατρικών Επιχειρήσεων 2021

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2021

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021

Όροι παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2021

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2021

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2021

Αιτήσεις Δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2021 πατήστε εδώ

Φόρμα αναγγελίας άφιξης (μέσω φαξ) για το παιδικό κατασκηνωτικό έτους 2021

Έντυπο αίτησης Διαγραφής

Έντυπο αίτησης διαγραφής 2021


 

Πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Γνωστοποίηση όρων Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού 2020

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2020

Υποβολή (ηλεκτρονικά) αίτησης συμμετοχής για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων (Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός) 2020

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2020

Aναγγελία άφιξης (μέσω φαξ) για το πρόγραμμα Κοινωνικού Ιαματικού τουρισμού 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης κοινωνικός τουρισμός 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης ιαματικός τουρισμός  2020

Έντυπο αίτησης επιδότησης υδροθεραπευτηρίου 2020

Καταχώρηση κράτησης δωματίου

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Καταλυμάτων με τον ΟΠΕΚΑ 2020 (ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης) 

Εκδρομικό Πρόγραμμα 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής τουριστικών γραφείων 2020

Γνωστοποίηση όρων εκδρομικού προγράμματος 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης τουριστικών γραφείων 2020

Έντυπο αναγγελίας εκδρομής

Ηλεκτρονική αναγγελία εκδρομής 2020

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων 2020 (ηλεκτρονικές εφαρμογές & έντυπα)

Υποβολή αίτησης (ηλεκτρονικά) συμμετοχής βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2020

Γνωστοποίηση όρων Βιβλίων 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων 2020

Εφαρμογή Συμβεβλημένων Βιβλιοπωλείων 2020

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου 2020 (έντυπα)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΩΝ 2020

Έντυπο αίτησης επιδότησης θεατρικών επιχειρήσεων 2020

Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020

Γνωστοποίηση όρων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2020

Ηλεκτρονική εφαρμογή αίτησης επιδότησης παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος 2020

Αιτήσεις επιχειρηματιών παιδικών κατασκηνώσεων και αναγγελίες αφίξεων-αναχωρήσεων 2020

Φόρμα αναγγελίας άφιξης (μέσω φαξ) για το παιδικό κατασκηνωτικό έτους 2020

Αιτήσεις Δικαιούχων παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος πατήστε εδώ

Αποτελέσματα Δικαιούχων παιδικών κατασκηνώσεων έτους 2020 πατήστε εδώ