Αγροτική Εστία:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Έντυπα Κοινωνικού & Ιαματικού τουρισμού

ΥΠΟΒΟΛΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (Κοινωνικός- Ιαματικός Τουρισμός)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Ιαματικός Τουρισμός)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΠΙΣΙΝΑΣ) Η’ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Η’ ΜΠΑΡ Η’ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ)

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΦΙΞΗΣ ΜΕΣΩ ΦΑΞ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2017 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) )

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2017 (ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 2017 (Ιαματικός Τουρισμός/για παροχή λούσεων) 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2016 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) )

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2016 (ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 2016 (Ιαματικός Τουρισμός/για παροχή λούσεων) 

 

Έντυπα Εκδρομικού Προγράμματος

ΥΠΟΒΟΛΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2017 

ΕΝΤΥΠΟ ANAΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2016 

 

Πρόγραμμα παροχής βιβλίων

ΥΠΟΒΟΛΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ-ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ – ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ – ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ 2016

 

Πρόγραμμα παροχής εισιτηρίων θεάτρου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016