Αγροτική Εστία:
Προγράμματα 2017

Τα προγράμματα του ΛΑΕ για το 2017 ολοκληρώνονται στις 8/5/2018 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα για τα εκδρομικά και τουριστικά προγράμματα) εκτός από το πρόγραμμα παροχής δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου που ολοκληρώνεται στις 31/5/2018.