Αγροτική Εστία:
Ιαματικός
Τουρισμός 2018

Το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έτους 2018 αφορά 4.000 δικαιούχους, συνταξιούχους του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Λογαριασμού Ανασφαλίστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει, στους οποίους θα δοθεί ατομικό δελτίο ιαματικού τουρισμού.

Το πρόγραμμα ισχύει από 2/7/2018 έως 10-5-2019 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από το κατάλυμα) και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας, με τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν και για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση του δελτίου ιαματικού τουρισμού μόνο για διαμονή (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως 10/5/2019. Όμως, μόνο μέχρι 31-12-2018 μπορούν, παράλληλα με τη διαμονή τους, να πραγματοποιούν μέχρι και 5 απλές λούσεις δωρεάν, είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συμβεβλημένων ξενοδοχείων, είτε σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών.

Οι κληρωθέντες μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από 2/7/2018 μέχρι 31/8/2018. Από 7/9/2018, τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού έτους 2018 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν έχουν παραλάβει μέχρι τότε τα δελτία τους.

Η διαδικασία κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, καταχώρηση της κράτησης και παραλαβής των δελτίων ιαματικού τουρισμού είναι όμοια με εκείνη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.

A) Όροι:

Όροι Κοινωνικού Ιαματικού Τουρισμού 2018 16-05-2018

B) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους επιχειρηματίες Ιαματικών Πηγών

Γ) Έντυπα Επιδότησης και Γνωστοποίηση Όρων:

Έντυπο αίτησης επιδότησης Υδροθεραπευτηρίου 2018 (ιαματικός τουρισμός / για παροχή λούσεων)

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών 2018

Έντυπο αίτησης επιδότησης & συγκεντρωτική κατάσταση 2018 (ιαματικός τουρισμός)

Γνωστοποίηση όρων και προυποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών

Δ) Λοιπά παραστατικα-πληροφορίες:

Υπεύθυνη Δήλωση για άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας) ή για άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου ή μπαρ ή εστιατορίου) 2018

Αναγγελία άφιξης (μέσω φαξ) για το πρόγραμμα Κοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού 2018