Αγροτική Εστία:
Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων
Θεάτρου 2022- 2023

Το πρόγραμμα αφορά 32.500 δικαιούχους, ισχύει από 5/7/2022 έως 30/5/2023 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση.

Α) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΑΤΡΑ 2022

Β) Έντυπο συμμετοχής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ 2022

Γ) Όροι Θεάτρων:

Όροι Θεατρικών Επιχειρήσεων 2022