Αγροτική Εστία:
Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων
Θεάτρου 2020- 2021

Το πρόγραμμα αφορά 32.500 δικαιούχους, ισχύει από 6/7/2020 έως 10/5/2021 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση.

Α) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΑΤΡΑ 2020

Β) Έντυπα συμμετοχής και Επιδότησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Γ) Λοιπά παραστατικά-πληροφορίες:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΩΝ 2020