Αγροτική Εστία:
Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων
Θεάτρου 2019- 2020

Το πρόγραμμα αφορά 35.000 δικαιούχους, ισχύει από 10/7/2019 έως 8/5/2020 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, κριτήριο επιλογής για το πρόγραμμα αυτό είναι η κλήρωση.

Α) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΑΤΡΑ 2019

Β) Έντυπα συμμετοχής και Επιδότησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Γ) Λοιπά παραστατικά-πληροφορίες:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΩΝ 2019