Αγροτική Εστία:
Κοινωνικός
Τουρισμός 2020

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2020 αφορά 50.000 δικαιούχους, στους οποίους θα δοθεί ατομικό δελτίο κοινωνικού τουρισμού και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. Περιλαμβάνει διακοπές έως έξι ημερών (δηλαδή, μέχρι πέντε διανυκτερεύσεις) κατά το χρονικό διάστημα από 6/7/2020 έως 10/5/2021.