1555

Συχνές Ερωτήσεις

Ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ, στην προσπάθειά του να διευκολύνει τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στo νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού παραθέτει ορισμένες πληροφορίες – επισημάνσεις για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των αιτήσεων των επιχειρηματιών και των δικαιούχων. Παράλληλα παραθέτει σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων ειδικότερα για τους επιχειρηματίες ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία υποδοχής και διαχείρισης των κοινωνικών τουριστών.

Αγαπητοί επιχειρηματίες,  προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρωμή σας από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ θα πρέπει στο σχετικό έντυπο – Δελτίο Τουρισμού –  μεταξύ άλλων να έχει συμπληρωθεί:

α) το πεδίο: βεβαίωση διαμονής δικαιούχου

β) το συνολικό ποσό επιδότησης  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ/ανά δελτίο

γ) να υφίσταται η υπογραφή του δικαιούχου δίπλα στη σφραγίδα του ΚΕΠ, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.

δ) η υπογραφή του δικαιούχου να υπάρχει δίπλα στη σφραγίδα της επιχείρησης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε υπόδειγμα δελτίου κοινωνικού τουρισμού:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:

1. ΛΑΕ – 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ

Αρ. Δελτίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΜ ΟΓΑ:

ΑΔΤ:

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:

ΤΗΛ:

 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 

ΤΙΤΛΟΣ:

Δ/ΝΣΗ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Συμπληρώνεται με ευθύνη της επιχείρησης

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝ/ΣΕΩΝ

ΑΦΙΞΗ: ………………………….

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: …………………

ΟΠΕΚΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής ΛΑΕ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ……..

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ

ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΠ) ΤΗΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΕΠ

SOS: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  1. Αν το δελτίο που προσκομίζει ο δικαιούχος αφορά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2023.
  2. Αν είναι ορθά τα στοιχεία του καταλύματος που αναγράφονται στο δελτίο που εκδόθηκε από το ΚΕΠ.
  3. Τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 

 Ο επιχειρηματίας οφείλει να δέχεται τον δικαιούχο στο κατάλυμά του μόνον εφόσον διαπιστώσει  ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς  του ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο  κοινωνικού τουρισμού.

  1. Τα δελτία των δικαιούχων τα οποία πρέπει να φέρουν εκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και την υπογραφή του Προέδρου  της Διαχειριστικής Επιτροπής του  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (κάτω αριστερά).
  2. Την στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ και την υπογραφή – σφραγίδα του αρμοδίου υπαλλήλου του ΚΕΠ.
  3. Την υπογραφή του δικαιούχου κατά την παραλαβή του δελτίου από το ΚΕΠ.
  4. Την υπογραφή του δικαιούχου κατά την αποχώρηση του από τοκατάλυμα.

Θα πρέπει να συμπληρώνεται  με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στη Βεβαίωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικών και μη Προσώπων της αρμόδιας ΔΥΟ σε πλήρη αντιστοιχία με την σφραγίδα και την υπογραφή της επιχείρησης πάνω στο δελτίο.

Αν το δελτίο έχει εκδοθεί για άλλο κατάλυμα, ο επιχειρηματίας πρέπει εγκαίρως να ζητήσει από το δικαιούχο να ακυρώσει το δελτίο στο πλησιέστερο ΚΕΠ και να εκδώσει νέο με την ορθή επωνυμία του καταλύματος. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η επιδότηση του δελτίου.

Ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωστοποιεί την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα στη διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή  εντός 48 ωρών από την άφιξη του σε αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση του 48 ωρών η εφαρμογή δεν θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης  για αναγγελίες άφιξης.

Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας πραγματοποιήσει λιγότερες διανυκτερεύσεις από τις αναγγελθείσες, ο υπεύθυνος του καταλύματος υποχρεούται να διορθώσει άμεσα τον αριθμό των διανυκτερεύσεων στη σχετική εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει μόνο μία (1) φορά διόρθωση του αριθμού διανυκτερεύσεων.

Δεν προβαίνετε σε αναγγελία άφιξης στη διαδικτυακή εφαρμογή και επιστρέφετε το δελτίο στο δικαιούχο ασυμπλήρωτο.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της εφαρμογής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ο επιχειρηματίας  οφείλει να καταχωρήσει τις ορθές ημερομηνίες άφιξης την πρώτη εργάσιμη μέρα που η εφαρμογή θα είναι ξανά ενεργή. Σε κάθε περίπτωση θα αναρτάται στην εφαρμογή σχετική ανακοίνωση με οδηγίες.

Σε τέτοια περίπτωση προβαίνετε σε αναγγελία άφιξης μέσω email στο agrotikiestia@opeka.gr εντός 48 ωρών από την άφιξη του κοινωνικού τουρίστα. Οι αναγγελίες άφιξης σε τέτοια περίπτωση θα γίνονται δεκτές μόνον όπου διαπιστωθεί πραγματική αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο (π.χ. όταν αποδεδειγμένα η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το κατάλυμα δεν έχει πρόσβαση internet, τεχνική βλάβη κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το σχετικό Υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (εδώ) με τίτλο: Αναγγελία Άφιξης Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού (μέσω email) 2023 και αποστέλλεται στο email agrotikiestia@opeka.gr

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ.

Οι αιτήσεις επιδότησης για τα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (2020, 2021, 2022,2023) (Κοινωνικός – Ιαματικός Τουρισμός, Εκδρομικός,  Βιβλιοπωλεία, Παιδικές Κατασκηνώσεις), γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apps.opekaservices.gr/lae/ . Κάθε επιχειρηματίας που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης για τα προγράμματα του έτους 2020/2021/2022/2023 θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα των αιτήσεων με τα ίδια στοιχεία (username & password) που είχε για την εισαγωγή του στην εφαρμογή της αίτησης συμμετοχής, επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος για το οποίο επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση επιδότησης και το κατάλληλο «Είδος επιχείρησης».
Αφού συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία της αίτησης, οριστικοποιεί  την υποβολή της.

Στη συνέχεια η αίτηση εκτυπώνεται  (ΠΡΟΒΟΛΗ → ΕΚΤΥΠΩΣΗ) και αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, αποστέλλεται ταχυδρομικά  στον ΟΠΕΚΑ, μαζί με τα προβλεπόμενα έντυπα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στους αντίστοιχους όρους  για το κάθε πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr → Αγροτική Εστία → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα υπόλοιπα προγράμματα, μπορείτε να επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που επιχειρηματίας συμμετείχε στο πρόγραμμα με περισσότερα από ένα υποκαταστήματα, τότε θα πρέπει να υποβάλει χωριστές αιτήσεις επιδότησης που υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Σημειώνουμε ότι οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα ζητηθούν κατά το στάδιο της εξόφλησης της επιδότησης από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ΕΔΩ.

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο