1555

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2022

Από το Εθνικό Τυπογραφείο εκδόθηκε σε ΦΕΚ η 8Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ μέσω της οποίας προβλέπεται η πρόσληψη 70 ατόμων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και με σειρά προτεραιότητας στους εξής φορείς του
Δημοσίου:

Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),

στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ,

στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ,

στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ,

στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με το
άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Το ΦΕΚ της ανωτέρω προκήρυξης έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr – και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου –www.asep.gr- ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8:00 και λήγει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα14:00.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο