Ηλεκτρονική Υποβολή
Αίτησης Χορήγησης:
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση-Δήλωση Χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία της Αίτησης και επιλέξτε την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στην οποία ανήκετε βάσει του Νομού σας. Μετά την επιτυχημένη υποβολή της Αίτησης, ένας αρμόδιος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ, του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει πώς θα υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Διεύθυνση Κατοικίας


1) Έχετε απουσιάσει στο εξωτερικό από τη γέννησή σας έως σήμερα;


2) Λαμβάνετε σύνταξη από άλλο φορέα ελληνικό ή ξένο;


3) Εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού;


4) Έχετε εισπράξει ή δικαιούστε να εισπράξετε εσείς ή ο/η σύζυγός σας (επί εγγάμου), οποιοδήποτε ποσό από βοήθημα, οικονομική ενίσχυση, από τόκους καταθέσεων ή άλλο έσοδο, το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο ή δεν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο δήλωσής του και ανάγεται στα δύο προηγούμενα της υποβολής της αίτησης έτη;5) Από πού πορίζεσθε τα αναγκαία για τη ζωή σας, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα;


6) Λαμβάνετε άλλο προνοιακό επίδομα;

Αναπηρίας
Στεγαστικής συνδρομής
Ομογενούς
Διατροφικό επίδομα από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας
Άλλο

 

7) Ήσασταν ασφαλισμένος/η;

ΙΚΑ
ΟΑΕΕ
ΟΓΑ
Άλλο

 

8) Είναι ο/η σύζυγός σας συνταξιούχος του ΟΓΑ;

ΝαιΌχι

 


9) Λαμβάνει ο/η σύζυγός σας σύνταξη από άλλο φορέα ελληνικό ή ξένο;

ΝαιΌχι


 

 

10) Εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησης του/της συζύγου σας σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού;

ΝαιΌχι

 


11) Λαμβάνει ο/η σύζυγός σας άλλο προνοιακό επίδομα;

ΝαιΌχι
Αναπηρίας

 

Στεγαστικής Συνδρομής

 

Ομογενούς

 

Διατροφικό επίδομα από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας

 

Άλλο επίδομα

 

 

Συναίνεση ηλεκτρονικών ελέγχων επαλήθευσης
Αποδοχή

 

Συναίνεση τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Αποδοχή

 

Αρμόδια Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ