Φροντίζουμε τα
Άτομα με Αναπηρία

Με τη δημιουργία του ΟΠΕΚΑ άνοιξε σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η κατάργηση των πελατειακών σχέσεων, η αντιμετώπιση των αναπήρων με αξιοπρέπεια και η ισότιμη  μεταχείριση όλων των πολιτών αυτής της χώρας αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες.