1555

Άτομα με Αναπηρία

Ο ΟΠΕΚΑ, από την 01-01-2019,  είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα σε όλη την επικράτεια, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).  Η καταβολή των ανωτέρω παροχών πραγματοποιείται σε μηνιαία πλέον βάση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους αιτούντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα.

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο