Άτομα με Αναπηρία:
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί τα κατωτέρω επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις:

α) επίδομα κίνησης,   165ευρώ

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, 362 ευρώ

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία,  313 ευρώ

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση, 527 ευρώ

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου, 771 ευρώ ή 385,50 ευρώ  αν περιθάλπονται σε δομές κλειστής φροντίδας ή αν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τον φορέα τους μικρότερη της προβλεπόμενης  ή  330,40 ευρώ, σε περίπτωση μονού ακρωτηριασμού.

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.), 362 ευρώ, ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), 697 ευρώ, Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (HIV), 697 ευρώ

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων, 362 ευρώ

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, 362 ευρώ – οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι,  εργαζόμενοι φοιτητές, πτυχιούχοι εργαζόμενοι ή 697 ευρώ οι άνεργοι ανασφάλιστοι, άνεργοι άμεσα ή έμμεσα ασφαλ/νοι, μη εργαζόμενοι φοιτητές.

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση, από 0 έως 18 ετών, 697 ευρώ.

ι) οικονομική ενίσχυση Χανσενικών, 697 ευρώ ή 362 ευρώ αν νοσηλεύονται ή πρόκειται για μέλη οικογενείας.

 

Με ποιο τρόπο και από πού μπορώ να υποβάλω αίτηση στον ΟΠΕΚΑ;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε κατόπιν επίσκεψή σας στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου στον οποίο κατοικείτε, είτε μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, πάλι ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας (περισσότερες  πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και για τη διαδικασία εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/ και στη συνέχεια στο αρχείο με τίτλο «ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»

 

Μπορώ να υποβάλλω την αίτηση από το σπίτι μου;

Όχι, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η δυνατότητα.

 

Εάν δεν έχω τη δυνατότητα να υποβάλλω αίτηση αυτοπροσώπως, γιατί δεν μπορώ να μετακινηθώ, πως μπορώ να υποβάλω την αίτηση;

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορείτε να προσέλθετε αυτοπροσώπως στα μέρη από τα οποία υποβάλλεται η αίτηση (Κέντρο Κοινότητας ή Περιφερειακή Δ/νση ΟΠΕΚΑ), η αίτηση σας μπορεί να υποβληθεί από νόμιμο εκπρόσωπό σας, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα  (περισσότερες σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/plirofories/)

 

Μπορώ να κάνω αίτηση μόνο για ένα ή και για περισσότερα επιδόματα αναπηρίας;

Μπορείτε να αιτηθείτε την χορήγηση για περισσότερα του ενός επιδόματα ή οικονομικές ενισχύσεις αναπηρίας ανάλογα με το είδος των παθήσεων και των αναπηριών που κρίνετε εσείς ότι έχετε. Το είδος ή τα είδη του επιδόματος ή των επιδομάτων που θα σας χορηγηθεί/ούν θα εξαρτηθεί/ούν από τη γνωμάτευση ΚΕ.ΠΑ.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να δικαιωθώ ένα ή περισσότερα επιδόματα ή οικονομικές ενισχύσεις;

Γενικά, για τη χορήγηση των αναπηρικών επιδομάτων θα πρέπει να πληρούνται, ανάλογα  με το επίδομα, τόσο διοικητικής όσο και ιατρικής φύσης προϋποθέσεις, π.χ για την χορήγηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας, ο αιτών  δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη από άμεσο δικαίωμα, από φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ημεδαπό ή αλλοδαπό) και συγχρόνως να κριθεί ότι πάσχει από ορισμένη πάθηση η οποία τον καθιστά ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ένα ορισμένο ποσοστό (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των αναπηρικών επιδομάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/)

 

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εξέταση της αίτησής μου;

Για την επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Επίσης τα δικαιολογητικά που εμπίπτουν στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης, αναζητούνται υπηρεσιακά και δεν χρειάζεται δική σας  ενέργεια, εκτός αν τα έχετε ήδη στην κατοχή σας και τα προσκομίσετε οικειοθελώς. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν, ανάλογα με την παροχή, κάποια δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε, αποκλειστικά,  εσείς ή ο νόμιμος εκπρόσωπός σας, είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε μεταγενέστερα  (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα, ανά παροχή, δικαιολογητικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/)

 

Δεν είμαι έλληνας υπήκοος. Δικαιούμαι αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ;

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/ και στη συνέχεια στο αρχείο με τίτλο «ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»

 

Εάν το η αίτησή μου απορριφθεί έχω δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής;

Ναι εφόσον η απόρριψη της αίτησής αφορά τις διοικητικές προϋποθέσεις του δικαιώματός  π.χ απόρριψη αίτησης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω βαριάς αναπηρίας λόγω λήψης σύνταξης από άμεσο δικαίωμα από φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή λόγω άσκησης μισθωτής, μη μισθωτής δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες. Εάν η απόρριψη της αίτησής σας σχετίζεται με την περί αναπηρίας τελεσίδικη κρίση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, δεν έχετε δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής, αλλά μπορείτε να ζητήσετε δικαστική προστασία.