Ηλεκτρονική Υποβολή
Αίτησης Χορήγησης:
Προνοιακό – Αναπηρικό Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποβάλετε ηλεκτρονικά Αίτηση Χορήγησης Προνοιακού – Αναπηρικού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία της Αίτησης και επιλέξτε την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στην οποία ανήκετε βάσει του Νομού σας. Μετά την επιτυχημένη υποβολή της Αίτησης, ένας αρμόδιος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ, του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει πώς θα υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

(Ο αιτών έχει γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ, αλλά βάσει της γνωμάτευσης δεν έχει λάβει προνοιακό επίδομα ή λαμβάνει επίδομα και επικαλείται και νέα πάθηση)"

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

Αιτούμενα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα)

Επίδομα κίνησης
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση
Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών-τετραπλ. και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και Δημοσίου
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία, AIDS κτλ
Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης
Διατροφικό Επίδομα

 

Αδυναμία προσέλευσης στα ΚΕΠΑ;

ΝαιΌχι

Εξέταση από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ:

Στοιχεία Διεύθυνσης κατοικίας ή ιδρύματος:

 

Συναίνεση ηλεκτρονικών ελέγχων επαλήθευσης
Αποδοχή

 

Συναίνεση τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Αποδοχή

 

Αρμόδια Υπηρεσία ΟΠΕΚΑ