Άτομα με Αναπηρία:
Νομοθετικό Πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Ν. 4512/2018 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα της Κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το άρθρο 215, από τον Φεβρουάριο 2018 τίθεται σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας.

Η πιλοτική αυτή διαδικασία υλοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 και αφορά σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για προνοιακές παροχές σε χρήμα και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια της Αττικής. Με την ολοκλήρωση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος, ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας θα εφαρμοστεί πανελλαδικά διαμορφώνοντας ενιαίο πλαίσιο απονομής προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων.

Σκοπός του νέου νόμου είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των παροχών με απόλυτη διαφάνεια και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Κράτους.