Άτομα με Αναπηρία:
Πιλοτική Διαδικασία – Αχαΐα

Από την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα επεκτάθηκε γεωγραφικά στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας, ώστε να καλύψει τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της πρώην νομαρχίας Αχαίας.

 

Όπως συμβαίνει ήδη σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης σε προγράμματα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα.

 

Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται :

1. Σε ένα από τα 5 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας.

2. Στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστημίου 168, Πάτρα).

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, με τα Κέντρα Κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας, μπορείτε να εντοπίσετε αμέσως το Κέντρο Κοινότητας που σας εξυπηρετεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2613615745

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ AXAIA

wdt_ID ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Κ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 2313318598
2 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΤΟΥ 67 2691026136-7
3 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ 2614409977
4 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2692022276
5 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΣΩΣΟΥ ΤΑΥΡΟΜΕΝΕΩΣ 50 2693024771
17
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Κ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ