Άτομα με Αναπηρία:
Πληροφορίες

Ηλεκτρονικά ο φάκελος αναπηρίας

Η δημιουργία του ΟΠΕΚΑ ανοίγει μία νέα σελίδα στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η κατάργηση των πελατειακών σχέσεων του παρελθόντος, η αντιμετώπιση των αναπήρων με αξιοπρέπεια και η ισότιμη, εν τέλει, μεταχείριση όλων των πολιτών αυτής της χώρας είναι κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο νέος Οργανισμός ως Ενιαία Αρχή Απονομής Επιδομάτων, κάτι που αποτελούσε άλλωστε διαχρονικό αίτημα όλων των ατόμων με αναπηρία της χώρας.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής από τον ΟΠΕΚΑ. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε ήδη για τις νέες αιτήσεις από την Αττική.

Από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 η ίδια πιλοτική διαδικασία επεκτάθηκε για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όπως συμβαίνει και στην Αττική, στο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση ένταξης σε προγράμματα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα. Εντός του Σεπτεμβρίου 2018 το ίδιο πιλοτικό πρόγραμμα θα επεκταθεί για τα άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος, η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας θα εφαρμοστεί πανελλαδικά διαμορφώνοντας ενιαίο πλαίσιο απονομής προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων.

Τα άτομα με αναπηρία θα λαμβάνουν πλέον, από μια ενιαία αρχή απονομής προνοιακών επιδομάτων τον ΟΠΕΚΑ, τα επιδόματά τους σε σταθερή ημερομηνία που θα είναι γνωστή σε όλους και με απόλυτη διαφάνεια, με ηλεκτρονικές αιτήσεις, ραντεβού μέσω υπολογιστή, διασταυρώσεις και αδιάβλητες διαδικασίες.

Η νομοθετική πρωτοβουλία που αποδίδει στον ΟΠΕΚΑ την κεντρική ευθύνη για όλα τα αναπηρικά επιδόματα είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καταργεί τις πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος, από όπου κι αν αυτές εκπορεύονταν και δίνει σε όλους τους συμπολίτες και συνανθρώπους μας την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει στην επαφή τους με το κράτος.