1555

Συχνές Ερωτήσεις

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59

Ναι. Στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος μπορείτε να συμμετέχετε. Στις επόμενες φάσεις θα απαιτηθεί υποχρεωτικώς πιστοποίηση των ΚΕΠΑ. Όσοι δεν διαθέτουν, θα πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν.

Στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν άτομα με αναπηρία που πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α. είναι ηλικίας 16-65 ετών, β. έχουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ και συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%, γ. κατοικούν εντός της Περιφέρειας Αττικής και δ. δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00).

Ναι. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας που έχουν (κινητική, ψυχική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή).

Ναι, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι συμπληρώνουν τα 65 έτη εντός του 2022.

Όχι. Η αίτησή σας είναι έγκυρη. Σε επόμενο στάδιο θα κληθείτε να δηλώσετε και τα δικά σας στοιχεία.

Η α΄ φάση ξεκινάει τώρα θα διαρκέσει για δύο χρόνια. Η β΄ φάση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει ένα χρόνο. Μετά θα ξεκινήσει άλλο πρόγραμμα.

Ναι, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι συμπληρώνουν τα 16 έτη εντός του 2022.

Όχι. Αρκεί να είστε επιλέξιμος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όχι. Θα πρέπει να έχετε πιστοποίηση αναπηρίας που να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όχι

Ναι. Οι δύο παροχές είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Στην α’ φάση θα επιλεγούν 1.000 άτομα για να λάβουν Προσωπικό Βοηθό. Στην β΄φάση θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα.

Ναι, αλλά η δυνατότητα αυτή δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση εδώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ΕΔΩ.

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο