ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10/2021)

2021-09-29, 16:35 29/9/2021  ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» 2021: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Νέα ημερομηνία Παρασκευή 8/10/2021)

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΑΘΗΝΑ 7/3/2023 Τροποποιηση της με αριθ. Δ13οικ./42815/24-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2788) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κληροδοτήματος ΦΙΝΦΙΝΗ για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κληροδοτήματος ΣΤΕΗΤ για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»…

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2021-03-17, 16:08 17/3/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποπληρωμή των σχεδίων των Φορέων που υλοποιούν το Πρόγραμμα “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ EXCEL – Στατιστικά για αποπληρωμή ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ – Οδηγίες προς τους Φορείς για την αποπληρωμή (φυσικό αντικείμενο)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2020-01-07, 09:23 Αθήνα, 07/01/2020 Συμπληρωματική πρόσκληση και αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους. Η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 31-01-2020.

Συμπλήρωση από τους φορείς διαχείρισης φακέλου Excel για καταβολή β’ δόσης και αποπληρωμής – “Ορθή επανάληψη αρ. 2»

2019-03-05, 08:02 Αθήνα, 05/03/2019 Προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του Προγράμματος, παρακαλούνται οι φορείς διαχείρισης να συμπληρώνουν, για την καταβολή της β΄δόσης και της αποπληρωμής, το “excel συγκεντωτικό και ατομικά – ορθή επανάληψη αρ. 2″ αντί εκείνου που αναρτήθηκε στις 24/01/2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019-01-17, 09:25 Αθήνα, 17/01/2019 Για την ενημέρωση των Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος επισυνάπτουμε τέσσερα αρχεία: Οδηγίες προς τους Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος, Σφραγίδα Ράχες φακέλων και Excel συγκεντρωτικό και ατομικά. Στη συνέχεια, θα αναρτηθεί και το προβλεπόμενο στις σελ. 17-18 της Πρόσκλησης, υπόδειγμα Έκθεσης Φυσικού Αντικειμένου για τη λήψη της δεύτερης δόσης. Η Διαχειριστική Αρχή…

COMPENDIUM 2014-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» COMPENDIUM 2014-2017 Υπεύθυνη Έκδοσης-Συντονισμός: Ελένη Λαμπριτζή Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκη Γιαννοπούλου Επιμέλεια Σύνταξης: Νίκη Γιαννοπούλου & Κων/να Μπασκόζου Επιτροπή Παρακολούθησης: Γεώργιος Πλανήτερος, Στέλιος Καμπουρίδης, Βασιλική-Μαρία Παπανδριανού, Χριστίνα Κοτρώτσου, Ελένη Λαμπριτζή, Νίκη Γιαννοπούλου

Πρότυπο Διμηνιαίου Δελτίου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου

2018-11-29, 10:02 Αθήνα, 29/11/2018 Σύμφωνα με την Πρόσκληση, το συνημμένο πρότυπο Διμηνιαίου Δελτίου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, στο email : skampouridis@yeka.gr. Επισυνάπτονται και Οδηγίες Συμπλήρωσης του παραπάνω Δελτίου. Σε ότι αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης, θα ακολουθήσει σύντομα ανάρτηση προτύπων συμπλήρωσης για την πιστοποίηση της προόδου του φυσικού και…