ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2018-02-22, 12:30 Αθήνα, 22/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση Σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμού άνω των 100.000€ όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην μετάβαση από τις…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2017-09-07, 10:48 Αθήνα, 07/09/2017 Οδηγίες προς τους Φορείς Υλοποίησης του Προγράμματος Επειδή ο κωδικός χρηματοδότησης του Προγράμματος αλλάζει, απαιτείται νέα σφραγίδα σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο No 1- σφραγίδα. Οι φάκελοι για την πληρωμή των δόσεων πρέπει να υποβάλονται πλήρεις, δηλ. μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων παραστατικών. Οι φάκελοι πρέπει να περιέχουν τα παραστατικά, έτσι…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2017-05-19, 10:39 Αθήνα, 19/05/2017 Γίνεται ορθή επανάληψη του συνημμένου προτύπου. Παράγραφος 6, «Προϋπολογισμός Δαπανών», Παράδειγμα Συμπλήρωσης, σελ. 11 : Δαπάνες Στέγασης Ωφελούμενων και Κάλυψη ενοικίου σύνολο: διορθώνονται τα αθροίσματα Συμπληρώνεται η περιγραφή της Απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2017-05-12, 11:27 Αθήνα, 12/05/2017 Σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/ 10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέχισής του, καλούνται οι φορείς υλοποίησης να αποστείλουν…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

2017-04-27, 11:13 Αθήνα, 27/04/2017 AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σε σχέση με το ερώτημα υπ’ αρ. 1 «Δεν είναι σαφές αν ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και συγκεκριμένα για την προετοιμασία και διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, θα πρέπει να μετακινείται εκτός Αθήνας προκειμένου να συμμετέχει στη διενέργεια των…

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2017-03-15, 08:44 Αθήνα, 15/03/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο Προγράμμα Διαύγεια των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των επιχορηγούμενων φορέων: Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων, Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών…

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

2017-02-17, 16:43 Αθήνα, 17/02/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Σε συνέχεια των αναρτήσεών μας της 30ης Ιαν. 2017 και της 8ης Φεβρ. 2017, σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής του φακέλου αποπληρωμής, παραμένει η 28η Φεβρουαρίου 2017, όπως έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2017-02-08, 10:36 Αθήνα, 08/02/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» Σε συνέχεια της ανάρτησης της 30ης Ιαν. 2017, διευκρινίζουμε ότι στο excel για την αποπληρωμή, στα φύλλα «συγκεντρωτικό» και «συγκεντρ. με επιπλ. χρηματοδότηση», στις στήλες H, M, R, και H, M, R, W αντίστοιχα, που αφορούν τις δηλωθείσες δράσεις επανένταξης, θα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2017-02-01, 10:41 Αθήνα, 01/02/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» Παρακαλούνται οι Φορείς να ενημερώσουν τους ωφελούμενους του Σχεδίου τους, ότι από σήμερα 01/02/2017 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128, ΤΕΥΧΟΣ Β’ 2017, Άρθρο 12).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

2017-01-30, 14:29 Αθήνα, 30/01/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Με δεδομένη τη λήξη του Προγράμματος στις 31.12.2016, καλούνται όλοι οι Φορείς υλοποίησης, εκτός από τη συμπλήρωση της πλατφόρμας που έχει ήδη ζητηθεί με προηγούμενη ανάρτηση, να αποστείλουν: μαζί με το αίτημα και τα παραστατικά της αποπληρωμής, – το συγκεντρωτικό excel για όλες…