ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2015-02-02, 14:32 2/2/2015 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Ερωτήματα για Τεχνικά Σεμινάρια. Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα Τεχνικά Σεμινάρια για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τα ερωτήματα που έχετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.lambritzi@eiead.gr και gplaniteros@yeka.gr. Σας εφιστούμε την προσοχή μετά την αλλαγή του…

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

2015-01-09, 13:28 9/1/2015 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Εγγυητική επιστολή-Βεβαίωση έναρξης Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων, οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν έως τις 20/1/2015 στην Αρχή Διαχείρισης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Κωστή Παλαμά 6-8 υπόψη Τ.Κ 111 41 3ος όροφος υπόψη κ. Ξυξή) τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, την Πρόσκληση…

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

2014-12-17, 14:45 17/12/2014 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Πίνακας εγκεκριμένων σχεδίων   Με Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, {(αρ. πρωτ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0)} ανακοινώνεται ο πίνακας των Εγκεκριμένων Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη». Καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα, να αποστείλουν έως τις 22/12/2014 υπογεγραμμένη σε τέσσερα (4)…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2014-11-14, 09:41 14/11/2014 Με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αξιολόγησης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν από Φορείς σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση (κεφ. ΙΙΙ παρ. ΙΙ) του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας των εγκεκριμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης, με σειρά κατάταξης. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με ΥΑ αρ.…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2014-10-03, 11:13 03/10/2014 Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα “Στέγαση και Επανένταξη” Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι ΝΠΔΔ, είναι δυνατή η ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης του Σχεδίου από άλλο εταίρο, αρκεί να αποτυπώνεται αναλυτικά στην Αίτηση ο ρόλος του κάθε ενός. Αρμόδιος για την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά…