Διαχειριστική Αρχή
ΟΠΕΚΑ

Στον ΟΠΕΚΑ δημιουργείται νέα διεύθυνση με την επωνυμία «Διεύθυνση Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών Προγραμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Διαχειριστική Αρχή)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού. (ΦΕΚ 4940/2022)

Η διεύθυνση αυτή θέτει υπό την αιγίδα και τη διαχείρισή της τρία (3) προγράμματα, το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ», το «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους» και το Κάλυψη.

Τα προγράμματα αυτά μέσω ποικίλων δράσεων στοχεύουν στην αδιάλειπτη στήριξη των πιο αδύναμων πολιτών, στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, αλλά και στην πλήρη κοινωνική επανένταξή τους.