Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ:
Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Πρόγραμμα Κάλυψη

Το πρόγραμμα «Κάλυψη», με το οποίο αξιοποιούνται ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II», στοχεύει στην στέγαση ευάλωτων νέων, ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καλύπτοντας τη δαπάνη μίσθωσης της κατοικίας για τρία (3) έτη.