Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ:
Πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία» για τους αστέγους

Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για Αστέγους

Tο Πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία για τους αστέγους» στηρίζει άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βασιζόμενο σε δύο άξονες ενεργειών: την αντιμετώπιση της στέγασης και της εργασιακής επανένταξης.

Μέσα από το Πρόγραμμα, εξασφαλίζονται η αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίωσή των ωφελούμενων, αλλά και η πλήρης επανάκαμψή τους στην αγορά εργασίας.