1555

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ 

Διακήρυξη πατήστε εδώ  

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο