1555

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση Σύμβασης που αφορά την «Διαμόρφωση οικονομικών καταστάσεων του ΟΠΕΚΑ» (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 184643)

Πατήστε εδώ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο