Δήλωση Προσβασιμότητας

Η δήλωση προσβασιμότητας είναι μια δημόσια σελίδα πληροφόρησης που αναμεταδίδει τις εσωτερικές οργανωτικές πολιτικές, τους στόχους προσβασιμότητας και την προσπάθεια που έχει γίνει  όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Μια δήλωση προσβασιμότητας σηματοδοτεί τη συμμόρφωσή ενός ψηφιακού προϊόντος με τους νόμους κατά των διακρίσεων και τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας.

Η συγκεκριμένη δήλωση στηρίζεται σε μια τετράμηνη μελέτη και έχει ισχύ για το περιεχόμενο του site του ΟΠΕΚΑ (domain opeka.gr).

Επίπεδο συμμόρφωσης: Μερική συμμόρφωση ως προς το AA πρότυπο των Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Ημερομηνία: 25/11/2022

Μελέτη Προσβασιμότητας – Πιστοποίηση:  theUXProdigy

Κωδικός Πιστοποίησης:  OΠEKA12_WEB2022

Σελίδες που ελέγχθηκαν: Έχουν ελεγχθεί όλες οι σελίδες που βρίσκονται στο domain opeka.gr (εξαιρούνται τα έγγραφα).

Περιγραφή: Η μελέτη εστιάζει στην ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση τoυ site του OΠΕΚΑ με έμφαση σε θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη. Ο βασικός στόχος αφορά στη συμμόρφωση μεγάλου ποσοστού του περιεχομένου του opeka.gr σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ψηφιακής προσβασιμότητας και πιο συγκεκριμένα το WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1.

Βασικα στάδια της μελέτης:

 1. Έλεγχος προσβασιμότητας από ειδικούς ψηφιακής προσβασιμότητας (Accessibility Audit). Πραγματοποιήθηκε σε 2 γύρους.
 2. Αποκατάσταση προβλημάτων που εντοπίστηκαν στους ελέγχους προσβασιμότητας. Πραγματοποιήθηκε σε 2 γύρους ακολουθώντας τα Accessibility audits.
 3. Διενέργεια τεστ ευχρηστίας με χρήστες με αναπηρία (κατά κύριο λόγο οπτική αναπηρία).
 4. Αποκατάσταση των σοβαρότερων προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο τεστ ευχρηστίας.
 5. Τελικός έλεγχος προσβασιμότητας από ειδικούς ψηφιακής προσβασιμότητας (Accessibility Audit).

 Προβλήματα που επιλύθηκαν: Τριάντα έξι (36)

 Σοβαρότητα θεμάτων:

 • Είκοσι τρία (23) κρίσιμα (θεωρούνται τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν στον χρήστη την πρόσβαση σε περιεχόμενο ή λειτουργίες μιας σελίδας).
 • Εννέα (9) σοβαρά (θεωρούνται τα προβλήματα που προκαλούν μία σύγχυση στον χρήστη κατά την πλοήγηση του σε μία σελίδα).
 • Τέσσερα (4) μέτριας σοβαρότητας (θεωρούνται τα προβλήματα που εστιάζουν στην βελτίωση της εμπειρίας χρήστης κατά την πλοήγηση του σε μία σελίδα).

Προβλήματα που δεν έχουν επιλυθεί:

 • Τα επίπεδα επικεφαλίδας σε κάποιες σελίδες μπορεί να μην έχουν εφαρμοστεί με σωστή σειρά.
 • Περιεχόμενο βίντεο στην σελίδα δεν είναι προσβάσιμο (αφορά video στο κανάλι Youtube).
 • Σε κάποιες σελίδες δεν έχουν αποδοθεί σωστά τα html navigation landmarks, τα οποία βοηθούν τον χρήστη να πλοηγηθεί με ευκολία στην σελίδα.

Σημαντικό να τονιστεί το εξής: Στο site είχε εγκατασταθεί κατά την ανάπτυξή του ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο προσβασιμότητας που ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων Accessibility overlays. Kατά τη διάρκεια της μελέτης κρίθηκε απαραίτητο να καταργηθεί το εν λόγω εργαλείο καθώς δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στους χρήστες αναγνώστη οθόνης και σε κάποια σημεία τροποποιούσε την δομή της σελίδας.

Αποτίμηση: Κατά τη διάρκεια των διαφόρων ελέγχων από τους ειδικούς προσβασιμότητας αλλά και κατά τη διάρκεια του τεστ ευχρηστίας με χρήστες με αναπηρία, εντοπίστηκαν προβλήματα που καθιστούσαν μέρος του περιεχομένου μη προσβάσιμο. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης και τις υποδείξεις αποκατάστασης θεμάτων προσβασιμότητας, τα προβλήματα αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν επιλυθεί και πλέον οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω είναι προσβάσιμες σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών / χρηστών της πλατφόρμας ανεξαρτήτως αναπηρίας.

Ισχύς: Η πιστοποίηση αφορά τo domain του opeka.gr και την έκδοση που υπήρξε κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης (25 Νοεμβρίου 2022). Έχει ισχύ από 12/2022 και για ένα έτος ή μέχρι την επόμενη έκδοση του website. Εφόσον υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή επανασχεδίαση των σελίδων θα πρέπει να υπάρξει νέα μελέτη πιστοποίησης.

Επικοινωνία:

Αρμόδια για θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση των συναφών αιτημάτων είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου και οποιοδήποτε σχετικό αίτημα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Χρυσούλα Ρουμπή στο τηλέφωνο 2131519279  ή στο  email:  ch.roumpi@opeka.gr.

Πιστοποιητικό  – Accessibility Badge

Δημιουργήθηκε το παρακάτω εικαστικό (badge) το οποίο λειτουργεί ως οπτική αναπαράσταση πιστοποίησης  για τις σελίδες που ελέγξαμε κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η χρονική ισχύς της πιστοποίησης (άρα και του accessibility badge) είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω στη Δήλωση Προσβασιμότητας.