Επίδομα Γέννησης:
Πίνακες & Παραδείγματα

Μονογονεϊκές οικογένειες

Παραδείγματα

Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί (το νεογέννητο) και ετήσιο εισόδημα 60.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 60.000€ / 1,5= 40.000€.

Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά (1 παιδί + το νεογέννητο) και ετήσιο εισόδημα 70.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 70.000€ / 1,75= 40.000€.

Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά (2 παιδιά + το νεογέννητο) και ετήσιο εισόδημα 80.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 80.000€ / 2= 40.000€.

Οικογένειες με δύο γονείς

Παραδείγματα

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί (το νεογέννητο) , με ετήσιο εισόδημα 70.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 70.000€ / 1,75= 40.000€.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά (1 παιδί + το νεογέννητο), με ετήσιο εισόδημα 80.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 80.000€ / 2= 40.000€.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά (2 παιδιά + το νεογέννητο), με ετήσιο εισόδημα 90.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 90.000€ / 2,25 = 40.000€.