1555

Καταβολή επιδομάτων μηνός Σεπτεμβρίου 2021

                                                                                                       ΑΘΗΝΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

 

-Επίδομα Παιδιού:           Δικαιούχοι 762.862    –  201.318.910 ευρώ

 

-Επίδομα Αναδοχής:        Δικαιούχοι         329     –       165.840 ευρώ

 

-Επίδομα Στέγασης:         Δικαιούχοι  257.953    –    31.598.913 ευρώ

 

– ΕΕΕ:                                 Δικαιούχοι  216.608    –   48.077.056 ευρώ

 

-Επίδομα Γέννησης:         Δικαιούχοι   12.448     –      12.502. 622 ευρώ

 

– Αναπηρικά Επιδόματα: Δικαιούχοι 172.973     –         72.093.829 ευρώ

 

-Στεγαστική Συνδρομή:   Δικαιούχοι        874     –              302.946 ευρώ

 

– Επίδομα Ομογενών:      Δικαιούχοι       6.496      –            228.821 ευρώ

 

– Συντ. Ανασφ. Υπερηλικ.Δικαιούχοι    19.317       –        6.543.339 ευρώ

 

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων:

Δικαιούχοι   15.624      –        4.041.935 ευρώ

 

-Έξοδα κηδείας:               Δικαιούχοι            76        –           60.107 ευρώ

 

Κόκκινα Δάνεια:               Δικαιούχοι      3.270       –           223.396 ευρώ

 

-Πρόγραμμα Γέφυρα:     Δικαιούχοι       39.102     –    10.624.775 ευρώ

 

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Δικαιούχοι                                                          6                  6.000 ευρώ

 

 

    Σύνολο δικαιούχων  1.507.938/  Σύνολο καταβολών 387.788.489 ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

 

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Αναδοχής εδώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων εδώ 

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  εδώ

-Επίδομα Παιδιού εδώ (η επόμενη δόση θα χορηγηθεί τέλη Σεπτεμβρίου)

 

 Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

 

                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο