Κέντρα Κοινότητας

Τί είναι τα Κέντρα Κοινότητας ; Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές πρώτης υποδοχής, οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή συνολικού πλέγματος υπηρεσιών που στόχο έχουν την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην απασχόληση. Τα Κέντρα Κοινότητας λειτουργούν επί 8 ώρες ημερησίως, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κέντρα Κοινότητας.