ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

2015-10-05, 07:19 02/10/2015 Ενημερώνουμε τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 να έχουν οριστικοποιήσει τον πίνακα των ωφελουμένων (με αντικαταστάσεις κτλ) και να έχουν ενημερώσει την πλατφόρμα του Προγράμματος. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κάθε Σχέδιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016. Επισημαίνουμε επίσης, ότι…

Details

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2015-04-07, 08:57 07/04/2015 Με Απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. πρωτ.Δ23/οικ.13777/957 02/04/2015) ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” έως την 30η /09/2016, και με ημερομηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωμής έως την 31η /10/2016.

Details

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2015-04-02, 11:45 2/04/2015 Μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ 19/3/15 τ. Α / αρ. φύλλου 29, για την μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακαλούμε να προσαρμόσετε εκ νέου τα λογότυπα του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο.

Details

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

2015-03-18, 14:16 18/03/2015 Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των Τεχνικών Σεμιναρίων Θέμα: Έκθεση Κοινωνικής έρευνας Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2015 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας (Σολωμού 60 – Αθήνα), στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)…

Details

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

2015-02-18, 21:16 18/2/2015 Πρόγραμμα “Στέγαση & Επανένταξη”- Τεχνικά Σεμινάρια/προκαταβολή. Προκειμένου να καταβληθεί η πρώτη δόση του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», ύψους 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καλούνται οι Τελικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω, για κάθε ωφελούμενο άτομο (σημ. δεν απαιτείται για τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας): Προφίλ ωφελούμενου (σύμφωνα με το υπόδειγμα)…

Details

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

2015-02-05, 15:48 5/2/2015 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»: Παράταση υποβολής εγγυητικών επιστολών Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΑΔ στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2015, με θέμα την έγκριση των αιτημάτων των Δικαιούχων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», περί προσκόμισης των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής τους, αποφάσισε με την υπ. αριθμ 468 5/2/2015…

Details

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2015-02-02, 14:32 2/2/2015 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Ερωτήματα για Τεχνικά Σεμινάρια. Προκειμένου να υπάρξει προετοιμασία και ολοκληρωμένη συζήτηση στα προγραμματιζόμενα Τεχνικά Σεμινάρια για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου τα ερωτήματα που έχετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.lambritzi@eiead.gr και gplaniteros@yeka.gr. Σας εφιστούμε την προσοχή μετά την αλλαγή του…

Details

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

2015-01-09, 13:28 9/1/2015 Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Εγγυητική επιστολή-Βεβαίωση έναρξης Μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής των Προγραμματικών Συμβάσεων, οι Τελικοί Δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν έως τις 20/1/2015 στην Αρχή Διαχείρισης (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Κωστή Παλαμά 6-8 υπόψη Τ.Κ 111 41 3ος όροφος υπόψη κ. Ξυξή) τα οριζόμενα στην Προγραμματική Σύμβαση, την Πρόσκληση…

Details