Όροι συμμετοχής για επιχειρηματίες στο πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού Τουρισμού

Ενημερωθείτε για τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού & Ιαματικού Τουρισμού του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017 για επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων και ιαματικών πηγών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

2017-05-19, 10:39 Αθήνα, 19/05/2017 Γίνεται ορθή επανάληψη του συνημμένου προτύπου. Παράγραφος 6, «Προϋπολογισμός Δαπανών», Παράδειγμα Συμπλήρωσης, σελ. 11 : Δαπάνες Στέγασης Ωφελούμενων και Κάλυψη ενοικίου σύνολο: διορθώνονται τα αθροίσματα Συμπληρώνεται η περιγραφή της Απασχόλησης με Σύμβαση Εργασίας.

Details

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2017-05-12, 11:27 Αθήνα, 12/05/2017 Σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/ 10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέχισής του, καλούνται οι φορείς υλοποίησης να αποστείλουν…

Details

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

2017-04-27, 11:13 Αθήνα, 27/04/2017 AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σε σχέση με το ερώτημα υπ’ αρ. 1 «Δεν είναι σαφές αν ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και συγκεκριμένα για την προετοιμασία και διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων, θα πρέπει να μετακινείται εκτός Αθήνας προκειμένου να συμμετέχει στη διενέργεια των…

Details

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2017-03-15, 08:44 Αθήνα, 15/03/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057 (ΦΕΚ 116/Β/21-01-2015) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι καθιερώνεται η υποχρεωτική ανάρτηση στο αναβαθμισμένο Προγράμμα Διαύγεια των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών όλων των επιχορηγούμενων φορέων: Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων, Ιδρυμάτων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και λοιπών μη κερδοσκοπικών…

Details

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

2017-02-17, 16:43 Αθήνα, 17/02/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Σε συνέχεια των αναρτήσεών μας της 30ης Ιαν. 2017 και της 8ης Φεβρ. 2017, σας ενημερώνουμε ότι ως προθεσμία υποβολής του φακέλου αποπληρωμής, παραμένει η 28η Φεβρουαρίου 2017, όπως έχει οριστεί με την Υπουργική Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και…

Details

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2017-02-08, 10:36 Αθήνα, 08/02/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» Σε συνέχεια της ανάρτησης της 30ης Ιαν. 2017, διευκρινίζουμε ότι στο excel για την αποπληρωμή, στα φύλλα «συγκεντρωτικό» και «συγκεντρ. με επιπλ. χρηματοδότηση», στις στήλες H, M, R, και H, M, R, W αντίστοιχα, που αφορούν τις δηλωθείσες δράσεις επανένταξης, θα…

Details

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2017-02-01, 10:41 Αθήνα, 01/02/2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» Παρακαλούνται οι Φορείς να ενημερώσουν τους ωφελούμενους του Σχεδίου τους, ότι από σήμερα 01/02/2017 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 128, ΤΕΥΧΟΣ Β’ 2017, Άρθρο 12).

Details