1555

Ο ΟΠΕΚΑ έλαβε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργο τεχνικής βοήθειας

                                                                                                              

                                                                                                 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Πιστός στον απώτερο στόχο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ο ΟΠΕΚΑ εκσυγχρονίζεται και προχωρά σε σειρά πρωτοβουλιών απλοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισμού.

Το νέο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε πρόσφατα το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REFORM). Συγκεκριμένα, το εν λόγω Έργο είναι ύψους 600.000 ευρώ και αφορά στην αναμόρφωση του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών, τον  ανασχεδιασμό, αλλά και την τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού.

Το έργο αυτό υποβλήθηκε συνέχεια του προηγούμενου έργου τεχνικής βοήθειας που υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, ύψους 300.000 ευρώ, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου, περισσότερο αποτελεσματικού πλαισίου για την εξυπηρέτηση πελατών. Στο πλαίσιο του Έργου που έχει προσφάτως ολοκληρωθεί, πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, επιτόπιες επισκέψεις και έρευνες γνώμης,  τόσο με τη συμμετοχή των εργαζόμενων στον ΟΠΕΚΑ και τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων, αλλά και των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Οργανισμού, προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα σημεία και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο φορέας υλοποίησης τόσο του προηγούμενου όσο και του τρέχοντος έργου είναι η NI-CO (Northern Ireland Cooperation Overseas).

Όπως αναφέρει η Διοικητής του ΟΠΕΚΑ κ. Ξένια Παπασταύρου «Ως πρωταρχικό στόχο της παρούσας διοίκησης έχουμε θέσει την ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ. Προκειμένου να προβούμε σε επιτυχημένες παρεμβάσεις, έπρεπε πρώτα να έχουμε πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης εξυπηρέτησης και να λάβουμε τις γνώμες όλων όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα της επαφής μας με τους πολίτες. Με το νέο αυτό έργο προχωράμε στη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα μας δώσει τα εργαλεία για να μετράμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης με βασικούς δείκτες απόδοσης, να εξατομικεύουμε την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών και να βελτιώνουμε τις διαδικασίες με τις οποίες οι πολίτες αλληλοεπιδρούν με τον Οργανισμό.»

Σύμφωνα με  την κ. Raluca Painter, επικεφαλής της Μονάδας Αγοράς Εργασίας, Εκπαίδευσης, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  «Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ευτυχής για τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον ΟΠΕΚΑ και τις ελληνικές αρχές, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ μέσω της εφαρμογής ενός νέου πλαισίου εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και μέσω της αξιολόγησης και τυποποίησης των διαδικασιών, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον πολίτη.»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο