Πυρόπληκτοι – Τέκνα Θανόντων

Έκτακτη Ενίσχυση Πυρόπληκτων Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Xορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους ή επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Μηνιαία Οικονομική Ενίσχυση στα Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων από τις Πυρκαγιές

Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων, ενός ή και των δύο γονέων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.