Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Στο πλαίσιο των πολιτικών για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ο ΟΠΕΚΑ παρέχει οικονομικές ενισχύσεις σε πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Σε συνέχεια της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), σχετικά με τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου/Αυγούστου 2021, με την ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Γ.Π.Δ12/77252/13-10-2021 (ΦΕΚ Β’ 4739) εγκρίθηκε η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 6.000 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε άτομα που μετά τον τραυματισμό νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48ωρών, συνεχόμενα ή διακοπτόμενα, ή εξακολουθεί να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ ή στις κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

 

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ με πίστωση στον δηλωθέντα λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

——————-

Τα έτη 2018 και 2019 ο ΟΠΕΚΑ έχει χορηγήσει οικονομικές ενισχύσεις σε:

Πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Μάτι στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Τα παιδιά που επλήγησαν από την απώλεια της οικογένειάς τους από τις φονικές πλημμύρες της Κρήτης τον Φεβρουάριο του 2019.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούσαν σε:

Α) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που καταβλήθηκε σε όσους υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους του.

B) Χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους ή επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ) Καταβολή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από  τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 138/Α/2018).

Δ) Καταβολή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 στην Κρήτη.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο των παραπάνω οικονομικών ενισχύσεων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ

Ενίσχυση Ατόμων που Υπέστησαν Τραυματισμό

Xορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατα τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021.

Έκτακτη Ενίσχυση Πυρόπληκτων Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Xορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους ή επιδοματούχους ανασφάλιστους υπερήλικες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.

Μηνιαία Οικονομική Ενίσχυση στα Προστατευόμενα τέκνα Θανόντων από τις Πυρκαγιές

Χορήγηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, στα προστατευόμενα τέκνα θανόντων, ενός ή και των δύο γονέων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής.