1555

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης του ΟΠΕΚΑ

Προκήρυξη για την πλήρωση δυο θέσεων ευθύνης του νεοσύστατου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

 

Η προκήρυξη, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια αφορά δυο θέσεις Γενικών Διευθυντών :

  1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  2. Γενική Διεύθυνση Παροχών

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες, ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Απριλίου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 16 Απριλίου.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά σε υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ Β βαθμού και ΝΠΔΔ αυτών.

 

Η προκήρυξη περιλαμβάνει την γενική περιγραφή καθηκόντων των θέσεων, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, τα κωλύματα υποψηφιότητας, τις προθεσμίες, τη διαδικασία αίτησης, τα στάδια επιλογής, όπως επίσης και τρία παραρτήματα : υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, περιγράμματα θέσεων εργασίας.

 

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης εδώ : ΑΔΑ-6Π7Ο465Θ1Ω-ΦΦΜ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο