1555

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του ΕΚΔΔΑ

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Η συνεργασία των δύο φορέων έχει ως κύριο στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΠΕΚΑ και οι κεντρικοί του άξονες είναι:

  • η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΠΕΚΑ, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανάλυση,

  • ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, που θα συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους του ΟΠΕΚΑ

  • η επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ σε θεματικά πεδία όπως προνοιακές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιο management, οικονομική διαχείριση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση .

  • η συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

O Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Διονύσης Κυριακόπουλος, επεσήμανε ότι το ΕΚΔΔΑ αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και τόνισε ότι μέσα από αυτές τις συνεργασίες έχει την ευκαιρία να επιτύχει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους στόχους του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αποτίμησης της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΑ, η Διοικητής κ. Ξένια Παπασταύρου έκανε την εξής δήλωση: «Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, η σημερινή διοίκηση του ΟΠΕΚΑ προχωρά στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει διττή στόχευση: Αφενός την ανάπτυξη και ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού και αφετέρου τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει ορίζοντα 3ετίας και όλες οι δράσεις που αναφέρονται σε αυτό, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο