1555

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΟΧ 1/2021)

Παρασκευή,5 Φεβρουαρίου 2021

 Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Αθήνα – Δήμος Αθηναίων Ν. Αττικής).

 

  • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 5-2-2021 έως και 15-2-2021.
  • Η απασχόληση του υπό πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, θα είναι 6ωρη ημερησίως, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού και των εν ισχύ περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του ιού, παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΑ Δ/νση: Πατησίων 30, ΤΚ 10170 Αθήνα, με την ένδειξη “Προκήρυξη ΣΟΧ1/2021) καθώς η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες, γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

 

 

                                                                                            

                                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο