1555

Σε πλήρη εξέλιξη το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» ανά την ελληνική επικράτεια

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2020-2021, ο ΟΠΕΚΑ, ως εντολοδόχος του Υπουργείου Εργασίας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα». Τα σχολικά γεύματα ανταποκρίνονται στις ειδικότερες ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, αποδεικνύοντας ότι οι προδιαγραφές του Προγράμματος είναι επαρκείς ακόμη και υπό τις πλέον απαιτητικές συνθήκες.

 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορά στην ημερήσια χορήγηση 185.311 μερίδων φαγητού σε σχολεία –  παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών –  74 Γεωγραφικών Τμημάτων της ελληνικής επικράτειας, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα. Πρόκειται για εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους, για το έτος 2019-2020, 73.499.901,93 ευρώ.

 

Έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα η ταχύτερη έναρξη του Προγράμματος και ήδη η διανομή σχολικών γευμάτων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

 

Τα γεύματα προετοιμάζονται από πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής, οι οποίες τηρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Είναι πλήρους διατροφικής αξίας και σύμφωνα με τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής. Συσκευάζονται δε καταλλήλως και ασφαλώς για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας παιδιών και διανέμονται κατά τον ειδικότερα προβλεπόμενο τρόπο στις ορισθείσες δημόσιες σχολικές μονάδες.

 

Στόχος του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» δεν είναι μόνον η εξασφάλιση ενός γεύματος πλήρους διατροφικής αξίας και υψηλής ποιότητας για τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Είναι το γεγονός ότι μέσω της ένταξης της διαδικασίας σίτισης στο πρόγραμμα και στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ενισχύεται η κοινωνικοποίηση, η ομαδικότητα και η συνεργασία μεταξύ των παιδιών και αμβλύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, καθώς αναδεικνύεται η δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης ανεξαρτήτως εθνικότητας και κοινωνικής ομάδας. Παράλληλα τα παιδιά μέσω της από κοινού σίτισης εξοικειώνονται ταχύτερα με τα μεσογειακά πρότυπα διατροφής.

ΟΠΕΚΑ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο