Πρόγραμμα “Γέφυρα”

Το Δημόσιο συνεισφέρει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ. Όσοι δανειολήπτες έχουν υποβάλλει αίτηση, μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Λόγω της παρατεινόμενης πανδημίας, το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ για την επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας όσων επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού παρατείνεται κατά τρεις μήνες, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

 Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα λάβουν την κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου τους, συνολικής διάρκειας εννέα μηνών.