Πρόγραμμα “Γέφυρα”

“Το Δημόσιο συνεισφέρει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες
στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων
φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που
εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.
Η συνεισφορά πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ. Όσοι δανειολήπτες έχουν
υποβάλλει αίτηση, μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 256/Α΄/23-12-2020 (άρθρο 82) παρατείνεται κατά 3 μήνες, δηλαδή έως τις 31.3.2021:

1)Η προθεσμία εντός της οποίας οι δικαιούχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης δανείων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα λάβουν την κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου τους, συνολικής διάρκειας 9 μηνών.

2)Η προθεσμία έναρξης καταβολής της κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» οι οποίοι έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών.

Σε κάθε περίπτωση, η εννεάμηνη κρατική επιδότηση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» μπορεί να ξεκινήσει, το αργότερο, έως την 1η.4.2021.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα λάβουν την
κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου τους, συνολικής διάρκειας εννέα
μηνών.”