1555

Στέγαση

Στο πλαίσιο οργανωμένης προσπάθειας να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική, όπως άλλωστε ορίζεται στο Σύνταγμα, το κράτος έχει θεσπίσει Επίδομα Στέγασης για τον πολίτη που δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία και Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής για τους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Παράλληλα, το Δημόσιο μέσω του ΟΠΕΚΑ και του Πρόγράμματος ΓΕΦΥΡΑ και για διάστημα εννέα μηνών συνεισφέρει για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην Α’ κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού (Ν.4714/2020). Συνεισφέρει επίσης και πάλι μέσω του ΟΠΕΚΑ σε ρυθμίσεις οφειλών φυσικών προσώπων από στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια για την προστασία της Α’ κατοικίας από αναγκαστική ρευστοποίηση με βάση το (Ν.4605/2019).

1555-logo-web

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο