Συνεργασίες ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης της επικοινωνίας του με δημόσιους και μη φορείς, σύμφωνους πάντα με το πνεύμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, προβαίνει σε σημαντικές συνεργασίες που στόχο έχουν να αναδεικνύουν την εξωστρέφειά του και τα βασικά χαρακτηριστικά του, πάντα με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.