Συνεργασία ΟΠΕΚΑ – ΕΚΔΔΑ

Συνεργασία του ΟΠΕΚΑ με το ΕΚΔΔΑ

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του ΟΠΕΚΑ,  με γνώμονα την καλύτερη δυνατή επιμόρφωση των στελεχών του, αλλά και την προώθηση συνεργασιών με φορείς που συνάδουν με το πνεύμα που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού, υπεγράφη στις 3/3/2020 Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της επιμόρφωσης στελεχών του ΟΠΕΚΑ στα ακόλουθα πεδία:

 • η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΠΕΚΑ, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανάλυση,
 • ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, που θα συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους του ΟΠΕΚΑ
 • η επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΑ σε θεματικά πεδία όπως:
  προνοιακές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες,
  δημόσιο management,
  οικονομική διαχείριση,
  ηλεκτρονική διακυβέρνηση .
 • η συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει ορίζοντα 3ετίας και όλες οι δράσεις που αναφέρονται σε αυτό, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τρία εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια με θεματικές ενότητες, πρώτον ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ και δεύτερον ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΚΕΑ).

Στα σεμινάρια αυτά συμμετείχαν 57 υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ

 

Κατά την ημέρα της υπογραφής της συνεργασίας, ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑκ. Διονύσης Κυριακόπουλος, επεσήμανε ότι το ΕΚΔΔΑ αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και τόνισε ότι μέσα από αυτές τις συνεργασίες έχει την ευκαιρία να επιτύχει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους στόχους του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αποτίμησης της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Από την πλευρά του ΟΠΕΚΑ, η Διοικητής κ. Ξένια Παπασταύρου έκανε την εξής δήλωση: «Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, η σημερινή διοίκηση του ΟΠΕΚΑ προχωρά στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει διττή στόχευση: Αφενός την ανάπτυξη και ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού και αφετέρου τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Συνεργασία ΟΠΕΚΑ με ΕΚΔΔΑ