Τηλεφωνικός Κατάλογος

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΕΚΑ  213 -15 19 300

Σε αυτά τα τηλέφωνα οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με:

1) Επίδομα Παιδιού (Α21)

2) Σχολικά γεύματα

3) Προνοιακά αναπηρικά – διατροφικά επιδόματα

4) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,

5) Αγροτική Εστία

6) Πληρωμές Παροχών και Μητρώο Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Γραφείο διοικητή 213 1519116
2 213 1519198
3 213 1519206
4 213 1519238
5 210 3837988
6 210 3801702
7 FAX 210 3838473
8 Γραφείο υποδιοικητή 213 1519259
9 FAX 210 3823487
10 Γραμματεία διοίκησης 213 1519160

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΑ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Γραμματεία 213 1519317
10 FAX 210 3823305
9 210 3835140
8 210 3804875

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Για θέματα Επιθεώρησης &Ελέγχου 213 1519306
2 FAX 210 3833010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Γενικά για θέματα οικογενειακών Επιδομάτων (Α21 ) 2131519502
2 Για σχολικά γεύματα 2131519265
3 Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών 2131519309
4 FAX 210 5200052

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Κοινωνικό εισόδημα 2131519341
2 Ομογενών προσφύγων 2131519341
3 Επίδομα Στέγασης 2131519341
4 Στεγαστική Συνδρομή 2131519341
5 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανασφάλιστοι Υπερήλικες 2131519341
6 Έξοδα κηδείας,Ασφαλιστική Ικανότητα, Χορήγηση Βεβαιώσεων Μητρώου 2131519346
7 Μεταβολές Μητρώου & Καταλογισμοί Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 2131519345
8 FAX 2103842046
9 2103829209

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Αναπηρικά Επιδόματα (Παραπληγίας/Τετραπληγίας, βαριάς ακοής, όρασης, βαριάς νοητικής υστέρησης, εγκεφαλικής παράλυση) 2131519227
2 Χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων (διατροφικό επίδομα σε μεταμοσχευμένους και νεφροπαθείς, παθήσεις αίματος) 2131519288
3 Έλεγχος & Διαχείριση Πληρωμών &Μεταβολών 2131519222
4 Λοιπές πληροφορίες 2131519201
5 FAX 2131519223
6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2131519233
6 FAX 2103841602
2 Εκκαθάριση Δαπανών Επιχειρήσεων-Καταλυμάτων , Εκδρομικού Τουρισμού & Θεάτρων 2131519303
3 Εκκαθάριση Επιχειρήσεων- Βιβλιοπωλείων & Κατασκηνώσεων 2131519324
4 Μητρώο Δικαιούχων- Παρόχων (Συμβάσεις Επιχειρήσεων) 2131519304, 2131519164
5 Πληρωμές Επιχειρήσεων Αγροτικής Εστίας 2131519130

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Αποφάσεις οργάνου που αφορούν προσφυγές
6 α) για προνοιακά επιδόματα αναπηρίας 2131519139
2 β) για ανασφάλιστους & λοιπών προνοιακών παροχών 2131519305
3 FAX 2131519322

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πατησίων 30 – 10170 Αθήνα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Γενικά για θέματα προσωπικού 2131519240
3 FAX 2103841668

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26ης Οκτωβρίου 54-56, 54627 – Θεσσαλονίκη

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2313 324958
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες 2313 324932
4 Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2313324923
5 FAX 2310 953467
6 FAX 2310 953462

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Φαϊτάκη 2 & Αρχιεπ. Μακαρίου – 71202 Ηράκλειο

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2813 407241
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2813 407209
6 FAX 2813 407244

3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 – 41500 Λάρισα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2413509425
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2413509438
6 FAX 2410 661784

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πανεπιστημίου 168 – 26443 Πάτρα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2613615730
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2613615733
6 FAX 2610 455546

5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Πολυφήμου 1 – 69132 Κομοτηνή

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 25313 55212, 25313 55213
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 25313 55221, 25313 55222
6 FAX 25313 55235

6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παπαμαύρου & Βέλλιου – 35100 Λαμία

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2231355316
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2231355316
6 FAX 22310 42632

7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΗΕ & Ναυπλίου – 22100 Τρίπολη

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2713 602728
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2713 602707
6 FAX 2713 602710

8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
8ης Μεραρχίας 7 – 45500 Ιωάννινα

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 26513 70840
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 26513 70840
6 FAX 26510 31079

9) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κτίριο Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), Λευκόβρυση – 50 100 Κοζάνη

wdt_ID Φορέας Τηλέφωνο
1 Οικογενειακά Επιδόματα (Α21) 2461032307
3 Ανασφάλιστοι Υπερήλικες & Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα 2461036484
6 FAX 24610 39771