1555

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 8 ατόμων ειδικότητας Υ.Ε. καθαριότητας

 

Δημοσιεύτηκε σήμερα 24 Αυγούστου 2018 η ανακοίνωση της διαδικασίας πρόσληψης 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 18 μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ.

 

Ως εκ τούτου εκκινεί από αύριο 25 Αυγούστου 2018 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία είναι 10ήμερη και υπολογίζεται ημερολογιακά. Η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1549/2/20-4-2018 Ομόφωνη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ και βάσει της εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού, η απασχόληση του υπό πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, θα είναι 6ωρη ημερησίως, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο