1555

Βιβλία

Το πρόγραμμα ισχύει από 10-7-2023 έως 30-5-2024 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας για 130.000 δικαιούχους, οι οποίοι επιλέγουν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.) από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους.

Ο ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στα πλαίσια ενίσχυσης της προνοιακής πολιτικής προς την αγροτική οικογένεια, επιδοτεί με το ποσό των 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου του ΛΑΕ.

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Α) Όροι:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2023

Β) Προσκλήσεις επιχειρήσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑ 2023

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο