1555

Νομοθεσία

Για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου 2023 και εφεξής το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αυξάνεται κατά 8%  και διαμορφώνεται ως εξής:

 • Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 216 ευρώ ανά μήνα
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού :προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 108 ευρώ ανά μήνα.
 • Για κάθε ανήλικο μέλος  του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 54 ευρώ ανά μήνα.

 

Νομοθεσία – Υποστηρικτικό Υλικό

 1. Ν.4389/2016, Άρθρο 235
 2. Ν.4445/2016, Άρθρο 22
 3. Ν.4549/2018, Άρθρο 22
 4. Ν.4659/2020, Άρθρο 29
 5. Ν.4756/2020, Άρθρα 4, 9 και 15
 6. Ν.4808/2021, Άρθρο 136
 7. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το ΕΕΕ
 8. Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το ΕΕΕ

 

Έντυπα για τη λειτουργία του ΕΕΕ

 1. Έντυπο συναίνεσης

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο