1555

Σχολικά Γεύματα

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’ 22), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν.4756/2020  (ΦΕΚ Α΄ 235) και το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α΄ 130), καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

Ο ΟΠΕΚΑ, ως εντολοδόχος του υπουργείου αναλαμβάνει την υλοποίηση του Προγράμματος.

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις μαθητικές επιδόσεις. Τα πολλαπλά οφέλη του Προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με Επιστημονικούς Φορείς, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, προάγεται στη μαθητική κοινότητα η υγιεινή μεσογειακή διατροφή, ενώ παράλληλα διευρύνεται και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2023-2024, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του, την παροχή 217.267 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων. Υλοποιείται πανελλαδικά σε 1.658 σχολικές μονάδες, από 21 Αναδόχους οι οποίοι αναδείχθηκαν κατόπιν Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Στον διαδραστικό πίνακα που ακολουθεί μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει τα σχολεία όλης της Ελλάδας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα 2023-2024 (μπορείτε να βρείτε τη σχετική ΚΥΑ στον κάτωθι σύνδεσμο).

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο