1555

Επισιτιστική Βοήθεια

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) αποτελεί το διάδοχο πρόγραμμα του παλαιότερου ευρωπαϊκού προγράμματος διανομής τροφίμων στους απόρους του οποίου η διαχείριση γινόταν από τη Γενική Διεύθυνση του Υπ. Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με την ίδρυση του ΤΕΒΑ το πρόγραμμα μεταφέρθηκε στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων με εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.

Συγκρινόμενο με το παλιό πρόγραμμα διανομήςτροφίμων στους απόρους, το ΤΕΒΑ έφερε δύο σημαντικές αλλαγές στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Πέραν της επισιτιστικής βοήθειας, προέβλεψε τόσο την παροχή υλικής στήριξης (δηλαδή διανομή άλλων ειδών εκτός των τροφίμων) όσο και την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής ενσωμάτωσης των απόρων (ενηλίκων και παιδιών) με υλοποίηση δράσεων συνοδευτικών μέτρων.

Οι δράσεις μέσω του ΤΕΒΑ με διανομές επισιτιστικής βοήθειας και υλικής συνδρομής, σε συνδυασμό με την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων, συνεχίζονται και στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 μέσω της Προτεραιότητας 6  του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027” (ΠΑΔΚΣ 2021-2027) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ+)

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο