1555

Νομοθεσία

Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο

  • Νόμος 4538/ 2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 85).
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ. 31720/2021(ΦΕΚ Β΄2220) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο